Sunday, 5 May 2013

Codi arian i achos da !!!!! Raising money for a good cause !!!!


Wedi siarad gyda Carwyn, Joe a Peter, mi gytunwyd y byddem yn cychwyn codi arian ar gyfer achos da wrth reidio ar draws Cymru. Felly, rydym wedi cychwyn tudalen ar Just Giving er mwyn casglu ar gyfer y Gymdeithas Alzheimers. 

Felly os ydych yn darllen hwn, byddwn yn hynod o ddiolchgar os byddech yn dilyn y ddolen isod a rhoi'n yn hael er mwyn cefnogi achos da!
Diolch yn fawr!!! 


After speaking to Carwyn, Joe and Peter, we agreed that we'd begin raising some money for a good cause while cycling off road across Wales. As a result, we've started a new Just Giving page to begin raising funds for the Alzheimer's Society.

So, if your kind enough to be reading this, I'd be very  grateful if you'd follow the link below and kindly donate as much as you can to this worthy cause.


Many Thanks!!

Rhys

No comments:

Post a Comment

Gadewch Sylwadau - Leave Comments