Thursday, 14 March 2013

Nol ar y beic ar ôl sbel i ffwrdd - Back on the bike after a while awayDydd Sadwrn yr 2ail o Fawrth - Aeth pethau ddim fel roeddwn ni'n gobeithio heddiw. Roeddwn ni'n gobeithio dal trên i Gaer a reidio 'nol i Fangor. Ges i fy nal yn ôl ar y ffordd i Fangor gan draffig. Damnia! Yn hytrach na aros yn llaesu dwylo yn aros am y trên nesa, mi es i ar y beic i weld y teulu yn Bae Trearddur. Trip braf ar draws Ynys Môn.  Dim llunia gyda hwn ma’ ddrwg gennai..

Dydd Sul, y 3ydd o Fawrth - Neidio ar y beic yn gyflym a mynd draw i Gaernarfon, Llanrug, Tregarth ag adra.. Roedd y ffordd o Gaernarfon i Lanrug wedi cau ar gyfer gwaith.. ges i fynd triwyr gwaith.. so dyma luniau ohonof i'n reidio yn ganol y lon .... ah the open road!


Saturday the 2nd of March -  Things didn't go quite to plan.. Was hoping to catch a train to Chester and ride back to Bangor. I was delayed by traffic and missed the train.. D'oh! So instead of standing around for the next train i decided to hop on the bike and went to Trearddur Bay to see the family. Was a great ride across Anglesey. No photos I'm afraid..

Sunday 3rd of March - Jumped on the bike and went over to Caernarfon, LLanrug and Tregarth then home. The road from Caernarfon to Llanrug was closed for road works and I got to go through anyway.. so here's a few pictures of me riding in the middle of the road... ahh the open road!!


Lon ar ei ora = gwag
Road at its best = empty 

No comments:

Post a Comment

Gadewch Sylwadau - Leave Comments