Thursday, 14 March 2013

Dyddiad wedi ei ddewis!!! Date has been set!!!
Falch o fedru deud bod dyddiad ar gyfer trip 'O'r top i'r Gwaelod' wedi ei ddewis!! Byddem yn dechrau'r trip ar Ddydd Llun y 27ain o Fai. Peter a finnau wedi edrych am lefydd i aros ac wedi bwcio llety... nai ddiweddaru'r Blog gyda manylion bellach am y ffordd byddem yn dilyn, a lle da ni am aros yn ystod yr wythnos...  

Wedi derbyn cadarnhad hefyd can Carwyn, Peter a Joe bod y 3 am ddod ar y trip... dechrau edrych ymlaen rŵan!!!! Mwy o wybodaeth i ddilyn!


I'm pleased to be able to announce that the date for the Welsh Coast to Coast trip has been set ! We'll be setting off on Monday the 27th of May. Peter and I have started looking at places to stay and managed to make bookings at the relevant locations.
Ill update the blog with more information including which way we'll be going and where were staying..

While arranging accommodation, Carwyn, Peter and Joe fully confirmed that their up to the trip... Starting to look forwards to the trip now!!!! More information to follow!! 

No comments:

Post a Comment

Gadewch Sylwadau - Leave Comments