Sunday, 17 March 2013

Cyn y Gem - Before the Game


Gyda chwaneg o amser cyn gem Cymru a Lloegr a gyda'r ffon wedi chargio.. penderfynais i fynd allan ar y beic i weld lle ai. Heb unrhyw lwybr penodol mewn golwg, nes i ddilyn fy nhrwyn... Ond roedd RHAID i mi fod yn ôl erbyn y gêm erbyn 5!!!

Yn diwedd, fyny Lon Las Ogwen es i.. fyny at ag ar hyd Dyffryn Ogwen at Capel Curig, trwy Ddyffryn Mymbryd... draw i Westy Pen y Gwyryd am ddiod o Flapjack.. yum! O’n ni'n nerfus am fynd fyny at Pen y Pass. Ond roeddwn ni'n falch iawn i gael i fyny at Pen y Pass heb stopio.. ac mewn ger canolig ! Lawr Llanberis pass..  arian roedd hin OER mynd lawr y pass.. on ni just a rhewi'n gorcyn!!!

Wrth reidio trwy Llanberis nes i dal fyny gyda Edward, ei gariad a Kath ei chwaer a'i chariad Jamie. Braf iawn cael gweld nhw gyd.. Edward yn byw ym Manceinion a ddim yn gweld o'n aml.

O Llanberis, es i Llanrug, ac adra ar hyd llwybr arferol.. roedd hi'n oer ar yn anodd tuag at y dwytha.. Doedd o ddim yn helpu mod i'n trio brysio i fod adra mewn amser i weld Cymru yn erbyn Lloegr.. Yn ffodus, gesh i adra gyda diogon o amser i ddal hen wlad fy nhadau.. Nais One!!! Oh... a da iawn Cymru am ennill. Un o gemau gorau o rygbi dwi erioed wedi gweld!!With some time before Wales vs England match and with the phone finally charged.. i decided to get out on the bike and see where i ended up. Without a specific route in mind.. i decided to follow my nose.. Although I HAD to get back for the game at 5pm!!

I ended up heading up Lon Las Ogwen, all the way up to and allong Dyffryn Ogwen to Capel Currig, through Dyffryn Mymbyr (which feels longer on the bike) all the way to Pen y Gwyryd Hotel. Quick break there for a drink and a flapjack.. yum!
Was nervous facing it.. But I was glad to get up to Pen y Pass without stopping and in a middle gear !

Going down the Llanberis pass was very very cold.. felt i was turing into a Ice Cube!!
As I was riding through LLanberis, I bumped into and old friend Edward, his girlfriend and later his Sister Katherine and her boyfriend Jamie. Good to see them outside Pete's Eats. Edward lives in Manchester so I dont get to see him often.

From Llanberis it was a short ride over to Llanrug and one of my usual routes home. Felt like the going was both cold and hard..and it didnt help that I was trying to rush home to get back in time for the Wales v England game !! Luckily, I got back with enough time to catch the anthems.. Nice one! Ohh and well done Wales winning the 6 nations.. One of the best matches of rugby I've ever seen! 

Dyma manylion y reid  - Here's the ride info

And a few photos :- 
Ar y ffor fyny i Cwm Idwal

LLyn Ogwen

Dyffryn Mymbyr

mmmmm flapjack

Gwesty Hanesyddol - Historic Hotel.. 
oh... and i cant resist to put this in either!:- 

No comments:

Post a Comment

Gadewch Sylwadau - Leave Comments