Sunday, 13 January 2013

Bwystfil Penllyn Beast


Carwyn and I went for a ride around Penllyn yesterday. Carwyn had prepared a route on his new GPS unit. It was a longer trip than he usually does which only made it about 54 miles!!  As it was so long.. and as Carwyn managed to find all of the hills and mountains in the area for us to ride.. I'm going to christen this route as the 'Beast of Penllyn'.

This is my longest ride to date..and its good training for the Coast to Coast challenge. Few more of these and  I'll be in good shape for the trip.. i was knackered by the end of the day! Having said that.. the trip was great with some fantastic views. I've put included some photos below.


Aeth fi a Carwyn am reid o gwmpas Penllyn ddoe. Roedd Carwyn wedi paratoi siwrna ar ei declyn GPS newydd.. fersiwn hirach na'r trip arferol mae'n dilyn dim ond 54 milltir !!! Gan ei fod mor hir.. a gan fod Carwyn wedi llwyddo i ffeindio bob  allt a mynydd yn yr ardal dwi am enwi'r trip yma 'Bwystfil Pen Llyn'

Hwn ydi'r reid hiraf dwi di fod ar feic erioed.. ond mae'n trainning da ar gyfer yr her o’n blaenau efo'r Coast to Coast. Chydig mwy o rain a fyddai mewn siâp da  i'r siwrna.. o’n ni'n nacyrd erbyn i mi gael adra fyd. Roedd y llwybr yn grêt a'r golygfeydd yn fantastic.. Dwi di gosod chydig o lunia isod.

Fi gyda Nefyn yn y Cefndir - Me with Nefyn in the background
Carwyn sydd hefyd isio mynd o'r Top i'r Gwaelod efo nefyn yn y cefn
Carwyn a C2C Contender also with Nefyn in the back
Ynys Enlli - Bardsey IslandFlapjack for Carwyn's Flapjack
Frwyth Sych i gadw fi fynd
 Some Dried Fruit to keep me goingTraeth Aberdaron - Aberdaron Beach


No comments:

Post a Comment

Gadewch Sylwadau - Leave Comments