Thursday, 23 May 2013

Penwythnos olaf o reidio - Last weekend of riding


penwythnos olaf o reidio - last weekend of riding

Wel dyma ni.. Y penwythnos olaf o reidio cyn y trip mawr! Ag yn ddigon ffodus, roedd y cefn yn teimlo 100% gwaith yn well.. diolch i'r drefn!
Well here were are! the last weekend of training before the big trip! ag fortunatley enough my back has been feeling 100% better ... thank goodness!

Es i allan nos Wener am un o'r reid byr ogwmpas Bangor, Minffordd a Pentir ayyb.. a chware teg.. er gwaethaf y seibiant.. roeddwn y coesau yn teimlo'n ffantastig:)
I went out Friday night for one of my quick rides around Bangor, Minffordd, Pentir etc etc and fair do's.... even with time off .. my legs were feeling fantastic on the ride! :)

Nes i ddim cymryd llunia yn anffodus.. ond dyma'r track :-  
Apologies that I didnt take any photos but here's my track

Ar ddydd Sul, mi aeth Carwyn a finnau am drip ar y beic.. a just dilyn ei'n trwyna... ac roedd hi'n drip da a lot hirach nag roeddwn ni'n disgwyl. Dyma lun o fy hoff fynydd .. yr Eifl..  a trac y siwrne

On Sunday, Carwyn and I went out for a trip on the bike.. just followed our noses really.. it was a nice trip and much longer than i expected.. Here's a photo of one of my favourite mountains.. Yr Eifl and the track of the trip :- 

No comments:

Post a Comment

Gadewch Sylwadau - Leave Comments